Een kwestie van perspectief

Verandering begint vaak met spanning, wrijving of een conflict. Dit ontstaat als mensen zich aan elkaar ergeren, bijvoorbeeld vanwege een standpunt of door hun gedrag. De ander zegt of doet iets wat u ‘niet vindt kunnen’.

De oorzaak ligt vaak in onderliggende structuren of processen die niet meer op elkaar aansluiten. Samen open op zoek gaan naar de bron van de ergernis kan leiden tot antwoorden én een gezamenlijk nieuw perspectief.

Business mediation

In zakelijke omgevingen is business mediation vaak een goed hulpmiddel om samen in beweging te komen. Samen kijken we naar de aard van het conflict, het stadium, de omvang

en de hiërarchische verhoudingen. Doel is van daaruit het conflict bij te leggen en samen een nieuwe richting in te slaan.

Aanpak

LANZ is een gecertificeerde business mediator en begeleidt u door het proces. We doorlopen samen de volgende stappen.

Stap 1 INVENTARISEREN
We brengen samen het conflict in kaart. Wat is de situatie en wie is erbij betrokken?

Stap 2 ANALYSEREN
We belichten alle onderwerpen. Wat zijn zienswijzen en de achtergronden?

Stap 3 ONDERZOEKEN
We zoeken samen naar veranderopties. Wat zijn de alternatieven voor de huidige situatie?

Stap 4 AFSPREKEN
We komen samen een (of meer) oplossing(en) overeen. Waarmee en hoe eindigt het conflict?

Stap 5 ONTWIKKELEN
We ontwikkelen structurele wijzigingen en voeren deze door. Hoe voorkomt u in de toekomst conflicten?

Een nieuwe richting

Change on the go® in de praktijk

Aanleiding Twee directeuren-grootaandeelhouders lopen vast. Hun visies over de toekomstige strategie van het bedrijf lijken steeds verder uit elkaar te lopen. Een gedeelde koersbepaling lijkt onhaalbaar.

Aanpak LANZ begint met individuele verkennende gesprekken. De nadruk wordt op het proces en de verwachtingen over en weer gelegd. Hierop aansluitend brengt LANZ met een ieder in kaart wat voor haar of hem belangrijk is. Na twee voorbereidende gesprekken vindt het gezamenlijke gesprek plaats. De directeuren delen hun onderwerpen en belichten onder begeleiding

de achtergronden en zienswijzen.LANZ spiegelt, scherpt aan, vraagt door. Gaande weg nemen de partijen steeds meer regie over op het gesprek. Het aandeelhouder-conflict verdwijnt op de achtergrond.

Resultaat Door gestructureerd en openhartig te reflecteren, ontstaat er begrip voor elkaar. De betrokkenen zijn weer in staat elkaar aan te vullen en samen beslissingen te nemen.

Netto tijdsbesteding klant 4 sessies voor het herstel van een constructief evenwicht. 1 halfjaarlijkse onderhoud-sessie.

 

Contact opnemen

  Mediation

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Arrow