change
on the go ®

Een kwestie van perspectief

Verandering begint vaak met spanning, wrijving of een conflict. Dit ontstaat als mensen zich aan elkaar ergeren, bijvoorbeeld vanwege een standpunt of door hun gedrag. De ander zegt of doet iets wat u ‘niet vindt kunnen’.

De oorzaak ligt vaak in onderliggende structuren of processen die niet meer op elkaar aansluiten. Samen open op zoek gaan naar de bron van de ergernis kan leiden tot antwoorden én een gezamenlijk nieuw perspectief.

Business mediation

In zakelijke omgevingen is business mediation vaak een goed hulpmiddel om samen in beweging te komen. U kijkt, begeleid door een mediator, samen naar de aard en het stadium

van het conflict, de omvang en de hiërarchische verhoudingen. Doel is van daaruit het conflict bij te leggen en samen een nieuwe richting in te slaan.

Aanpak

LANZ is een gecertificeerde business mediator en begeleidt u tijdens het hele proces. Ik onderscheid de volgende stappen.

Stap 1 INVENTARISEREN
We brengen samen het conflict in kaart. Wat is de situatie en wie is erbij betrokken?

Stap 2 ANALYSEREN
We belichten alle onderwerpen. Wat zijn de zienswijzen en de achtergronden?

Stap 3 ONDERZOEKEN
We zoeken samen naar veranderopties. Wat zijn de alternatieven voor de huidige situatie?

Stap 4 AFSPREKEN
We komen samen een (of meer) oplossing(en) overeen. Waarmee en hoe eindigt het conflict?

Stap 5 ONTWIKKELEN
We ontwikkelen structurele wijzigingen en voeren deze gezamenlijk door. Hoe voorkomt u conflicten in de toekomst?

Een nieuwe richting

Change on the go® in de praktijk

Aanleiding 
Twee directeuren-grootaandeelhouders lopen vast. Hun visies over de toekomststrategie van het bedrijf lopen steeds verder uiteen. Een gedeelde koersbepaling lijkt onhaalbaar.

Aanpak 
LANZ begint met individuele verkennende gesprekken. De nadruk ligt op het proces en de verwachtingen over en weer. Aansluitend brengt LANZ met beide dga’s in kaart wat zij belangrijk vinden. Na twee voorbereidende gesprekken is er een gezamenlijk gesprek. De directeuren delen hun onderwerpen en belichten onder begeleiding hun achtergronden en zienswijzen. Ik spiegel, –>

scherp aan en vraag waar nodig door. Gaandeweg nemen de dga’s zelf de regie over hun gesprek. Het aandeelhoudersconflict verdwijnt op de achtergrond.

Resultaat 
Door gestructureerd en openhartig te reflecteren, ontstaat er begrip voor elkaar. De betrokkenen zijn weer in staat elkaar aan te vullen en samen beslissingen te nemen.

Netto tijdbesteding klant
Vier sessies voor het herstel van een constructief evenwicht. Eén halfjaarlijkse onderhoudssessie.

 

Er samen uitkomen? Neem contact op!

  Mediation

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Arrow