Business mediation

Samen veranderen – bewegen, aanpassen, loslaten, ontwikkelen – als antwoord op een conflict, betekent samen een nieuw evenwicht vinden. In zakelijke omgevingen kan mediation daarbij ondersteunen. Als LANZ kijk ik naar de aard van het conflict, het stadium, de omvang en de hiërarchische verhoudingen. Doel is van daaruit het conflict bij te leggen en een nieuwe status quo te installeren.

 

Een kwestie van perspectief

Verandering begint vaak met spanning, wrijving of een conflict. Dit ontstaat als mensen zich aan elkaar ergeren, bijvoorbeeld vanwege een standpunt of door hun gedrag. De ander zegt of doet iets wat u ‘niet vindt kunnen’. Vaak zijn het onderliggende structuren of processen die niet meer op elkaar aansluiten de oorzaak. Samen open op zoek gaan naar de bron van uw ergernis kan leiden tot antwoorden én een gezamenlijk nieuw perspectief.

Werkwijze

Business mediation is individueel maatwerk. LANZ is gecertificeerde BMWA® business mediator en trainer en benadert iedere situatie onafhankelijk, onbevooroordeeld en onbelemmerd. Ik onderscheid vijf stappen.

 1. Inventarisatie
  Wat is het probleem? Conflict in kaart brengen.
 2. Analyse
  Wat zijn de standpunten en hun achtergrond? Alle onderwerpen belichten.
 3. Mogelijkheden
  Wat zijn alternatieven voor de huidige situatie? Veranderopties (onder)zoeken.
 4. Overeenkomst
  Waarmee en hoe eindigt het conflict? Samen oplossingen overeenkomen.
 5. Preventie
  Hoe voorkomt u conflicten in de toekomst? Structurele wijzigingen doorvoeren.

Meer weten over omgaan met conflicten of businessmediation? Mail LANZ en maak een afspraak.

LANZ werkt voor zakelijke dienstverleners, retailers, wholesalebedrijven, franchiseondernemingen, onderwijsinstellingen, adviesbureaus, zorgorganisaties, farmaceutischebedrijven, producentenende automobielindustrie.

Business mediation in praktijk

Case Strategieworkshop

Retailer in Nederland

Dalende performance Aanleiding

De prestaties van een retailer blijven achter. Diverse procesinterventies, verbetermaatregelen, persoonlijke gesprekken en stimuleringsafspraken sorteren geen effect. Kort op de eerste reorganisatie volgt nu een tweede.

Aanpak
LANZ start door samen met de teamleider de situatie in kaart te brengen en organiseert een workshop. Hierin kondigt de teamleider de noodzakelijke tweede reorganisatie aan en vertrekt daarna. Zijn teamleden reflecteren op het nieuws en werken vervolgens – direct door henzelf te beïnvloeden – alternatieven uit om de situatie te veranderen. De teamleider komt terug en luistert

naar de ideeën van zijn team. Hij evalueert deze op een later moment en onderbouwt in welke maatregelen hij zich wel en niet kan vinden. Zijn bevindingen koppelt hij terug aan het team. Dat werkt op zijn beurt de goedgekeurde alternatieven uit, stemt waar nodig af en voert de veranderingen door.

Resultaat
Door om beurten te presenteren en te reageren
en door de teamleden zelfstandig alternatieven
te laten bedenken én uit te laten voeren, ontstaat ruimte, begrip voor elkaars standpunten, oplossend vermogen en uiteindelijk krachtenbundeling voor de tweede reorganisatie.

Netto tijdsbesteding: 1 voorbespreking, 2 workshops.

Case Conflict- en perspectievencoaching

Medisch bedrijf in Nederland

Heroriëntatie directeur Aanleiding

Een directeur loopt vast in zijn arbeidsleven. Zijn plezier in zijn werk neemt af en hij ervaart nog maar weinig zingeving in zijn professionele functioneren. De inspiratie voor een nieuwe richting of uitdaging ontbreekt en zijn energie is beperkt.

Aanpak
LANZ start met inventariseren welke onderwerpen en mensen de directeur in de huidige situatie belemmeren en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen. De directeur voegt daarna in enkele vervolggesprekken zijn belangrijkste levenservaringen en (sluimerende) wensen en behoeften toe. Hierdoor ontstaat

 

stapsgewijs een helder beeld van zijn mogelijkheden en voorkeuren. Met behulp van een roadmap, die aangeeft wat hij nodig heeft om van ‘a naar b’ te komen, vult hij vervolgens zijn nieuwe toekomst in. LANZ coacht en begeleidt de transitie met reflecties in persoonlijke gesprekken.

Resultaat
Door ondersteunend, geïntegreerd en openhartig te reflecteren, ontstaat inzicht en vertrouwen in eigen kunnen en groeit de energie voor het realiseren van een nieuwe toekomst.

Netto tijdsbesteding: 5 sessies.

Wilt u processen met een onzekere uitkomst leren sturen?

change
on the go ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org | changeonthego.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

Arrow