Voortdurend in beweging

Organisaties die ‘on the go’ signalen voor verandering opvangen, discussiëren en samen op zoek gaan naar antwoorden, vergroot de daadkracht van alle betrokkenen.

Teamecho® ondersteunt dit proces in realtime. Geanonimiseerd. Gecategoriseerd. Voortdurend. Afdelingsoverstijgend. Transparant voor alle betrokkenen.

Transparantie verhogen

Bewegen in de beweging gaat sneller dan remmen, stoppen, aanpassen en opnieuw snelheid maken. Begrijpen waarom verandering noodzakelijk is helpt om in beweging te komen. TeamEcho® is erop gericht om iedereen

 

eigenaar van zijn of haar eigen veranderproces te maken. LANZ helpt u bij de inrichting van de software. En bij het in kaart brengen van een ieders mogelijkheden om te schakelen en zelf zaken te bepalen.

Change management support curve
 1. Stap 1
 2. Stap 2
 3. Stap 3
Alex Lanz
Ik ben Alex.
Als LANZ help ik
mensen in organisaties
te bewegen zonder van
hun ankers te raken.

TeamEcho®  in de praktijk

Aanleiding Het hoofdkantoor heeft in het kader van een wereldwijde reorganisatie besloten twee business units samen te voegen. In Nederland is het wachten op formele goedkeuring door de ondernemingsraad. Wat er precies moet gebeuren om de teams succesvol te kunnen fuseren en hóé, is beperkt in beeld.

Aanpak
LANZ start met individuele gesprekken met de ‘blijvende’ en de ‘scheidende’ leiders om alles boven water te halen wat volgens hen de ontwikkeling van de nieuwe business unit kan bevorderen. De leiders spreken hun visies daarna samen door en stemmen af hoe lang de scheidende man betrokken blijft. In de volgende stap presenteert de blijvende leider hun ideeën aan de managers en stemt het vervolg af. Leider en management kiezen voor een open space workshop

met alle medewerkers om de onderwerpen in kaart te brengen. In een tweede workshop diepen dezelfde deelnemers de geïnventariseerde onderwerpen verder uit. Zelfstandige werkgroepen bedenken daarna een aanpak en voeren de met het management afgestemde plannen – ondersteund door TeamEcho® i.c.m. collegiale intervisie – uit.

Resultaat
Door alle betrokkenen stapsgewijs en goed geïnformeerd ruimte te bieden om mede-vormgever te zijn van het nieuwe team, transparantie door inzet van TeamEcho® te verhogen, ontstaat behalve draagvlak en acceptatie ook inhoudelijk een scherp beeld van de impact van de reorganisatie.

Meer ervaren? Neem contact op via het onderstaande formulier voor een online demonstratie van TeamEcho® (Engelstalig)

Contact opnemen

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Arrow