Gedeeld leiderschap ondersteunt kenniscreatie

 

Al in 1991 stelt Peter Senge, professor leiderschap en duurzaamheid aan de MIT Sloan School of Management, dat resourcegerichte organisaties hun langste tijd gehad hebben. Hij voorspelt een fundamentele verschuiving naar kennisgerichte ondernemingen. Managers moeten mee transformeren. Kenniscreatie vraagt immers om andere leiders.

Senge poneert zijn ideeën in zijn boek ‘De vijfde discipline’. Hij is zijn tijd ver vooruit maar al snel blijkt zijn zienswijze adequaat.

Tot en met de dag van vandaag zijn organisaties bezig te veranderen van centrale aansturing en verdeling van resources naar gedeeld leiderschap en kennismanagement. Volgens Senge zijn daarvoor onder andere systemen nodig om de kennis – die vooral in de mensen zelf zit – vast te leggen.

Minstens zo belangrijk is dat medewerkers zich kunnen identificeren met hun organisatie. Waarvoor staan ze? Waar zetten ze zich voor in? Medewerkers van organisaties met een heldere en intrinsieke missie en visie nemen zelfstandig besluiten in het belang van de onderneming. Ergo: ze hoeven niet meer (centraal) aangestuurd te worden. Alle tijd om weer wat goede ideeën uit te denken…

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow