Een kwestie van perspectief

Een divisie van een automotive toeleverancier slaagt er niet in om de efficiëntie te vergroten. Ondanks continue aandacht en ingrepen blijven zij ondermaats presteren, waardoor ze onvoldoende kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken met de markt. Boeteclaims dreigen.

LANZ gaat aan de slag voor het productiebedrijf en kiest voor een hiërarchie-overstijgend programma waarbij de top-management, middelmanagement en operatie bij betrokken worden. De ervaring leert dat de bron vaak te vinden is in onderliggende structuren of processen die niet meer op elkaar aansluiten. En dat samen op zoek gaan naar de bron snel kan leiden tot antwoorden én een gezamenlijk nieuw perspectief. Of, zoals in deze casus, een stijging van de efficiëntie van de productie met 30% binnen drie maanden.

Neem nu de eerste stap en plan hier vrijblijvend een afspraak om samen op uw vraag in te zoomen en de passende aanpak te identificeren, of stuur een e-mail. Lees verder voor meer informatie en een concrete casus.

Tijd en ruimte

Op één lijn

Wat bleek? Ten eerste, het directieteam was niet op één lijn. Een aantal onderlinge kwesties moesten eerst opgelost worden. Ten tweede, de financiële afdeling heeft een efficiency kengetal in ‘eigenproductie’ gedefineerd. Collega’s in de productie hadden geen weet hoe dit kengetal tot stand was gekomen en welke factoren daarop invloed hadden kunnen hebben. Ze werden er alleen op afgerekend. Ten derde, tijdens de workshop werd zichtbaar dat vooral de mensen, die de grootste invloed op de efficiency hadden, door uiteenlopende culturele achtergronden niet goed in staat waren met elkaar te communiceren.

Resultaat
De teamleiders uit controlling en productie ontfermden zich samen met de teamleiders en voormannen over het kengetal en identificeerden hoe en wat. De efficientië van de productie steeg binnen drie maanden met 30%. In de tussentijd werden ook maatregelen omgezet om de communicatie op de werkvloer te bevorderen. De effectieve doorbraak kwam door alle dimensies in de onderneming te betrekken en na te gaan welke zaken efficiencyverbetering belemmerden en ideeën en inzichten transparant, veilig en gestructureerd uit te wisselen, en vervolgens met overtuiging en daadkracht consequent om te zetten.

Netto tijdsbesteding
3 interviews, 1 voorbespreking, 1 workshop.

Change on the go® werkt, zo blijkt al weer. Benieuwd naar andere toepassingen en casussen? U vindt ze hier. Voor omvangrijkere of complexere multi-actor vraagstukken stel ik een speciaal change team samen uit mijn (Umbrex) netwerk.

Kennismaken? Maak hier vrijblijvend een afspraak, of neem contact op via het bijgaande formulier.

Contact opnemen

  Samenwerken betekent samen continu op zoek gaan naar een nieuw evenwicht.

  coaching
  & training ® .Meet

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

  Arrow