Tijd maken?

Druk, of onder druk? Een korte vertraging kan helpen. Even afstand nemen. Ontspannen, andere gezichtspunten verkennen en eigen kaders herzien. Tijd maken voor elkaar en nieuwe inzichten. Om daarna weer te kunnen fietsen met losse handen.

Ik ben graag uw gastheer en ‘meewerkend voorman.’ Ik organiseer daarom voor u workshops, mét een agenda. Om uw team vooruit te helpen, verandering op gang te brengen, of om leiderschap binnen uw organisatie te bevorderen.

 

Tijd winnen!

Gedurende de workshop kijken wij naar alle factoren die het gezamenlijke krachtenveld beïnvloeden. Vaak zijn het kleine dingen die van groot belang zijn. Relatief kleine aanpassingen kunnen zich daardoor al snel vertalen naar resultaat voor mens en organisatie.

LANZ bewaakt het proces, spiegelt, scherpt aan en vraatg door. U verzamelt in korte tijd nieuwe inzichten en stemt af, wat waar hoe moet worden bijgeschaafd. U komt in beweging, of houdt de beweging vast.

leiderschap .LANZ

Workshop in de praktijk

Aanleiding 
Een onderneming in de zorg kampt met een te hoog ziekteverzuim. Een reeks aan maatregelen en trainingen met als doel de vitaliteit van medewerkers te verhogen, heeft niet het gewenste effect opgeleverd.

Aanpak 
LANZ besluit om met een representatieve doorsnede van de organisatie aan de slag te gaan. Onder andere mensen die ziek thuiszitten. In een eerste workshop brengen alle deelnemers hun behoeften en belemmeringen in kaar. Hierop volgend werken de deelnemers concrete maatregelen uit en presenteren deze in een vervolgbijeenkomst aan het management en, daarop aansluitend, aan de rest van de organisatie.

Resultaat 
Organisatiebrede sensibilisatie voor vitaliteit inclusief verbetering van het proces voor het  opvangen en kanaliseren van signalen bij afnemende vitaliteit leidt tot een verlaging van het ziekteverzuim met 60%. Inzicht dat vitaliteit ook door de huishoudelijke omstandigheden beïnvloed wordt en er meer regie bij de medewerker moet komen te liggen.

Netto tijdsbesteding klant
Eén workshop met aansluitend presentatie aan het management. Vervolgens uitwerking van concrete acties en betrekking rest van de organisatie onder supervisie van LANZ.

Alex Lanz
Als LANZ help ik
mensen in organisaties
te bewegen zonder van
hun ankers te raken.
Verder

Ook ontzorgd willen worden? Neem contact op!

  workshop
  Tijd maken.
  Tijd winnen.

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Privacybeleid
  Bij contactopname gebruikt LANZ uw gegevens slechts om uw verzoek te verwerken. Verder naar privacybeleid

  Arrow