Persoonlijk leiderschap

Bewegen in de beweging. Dit is niet altijd gemakkelijk. Wie echter niet of onvoldoende flexibel kan inspelen op veranderingen, ervaart na verloop van tijd steeds meer spanning: in zichzelf of met anderen. Er ontstaan misverstanden, teleurstelling en frustratie. Ontsnappen aan de situatie wordt steeds moeilijker.

Na het doorlopen van de change on the go® persoonlijk leiderschap training kunt u situaties als deze effectief doorbreken. De essentie is om uzelf gehoor te geven. Benoemen wat beweegt en belemmert, en niet uitgaan van wetmatigheden laat de spanning wegebben. Er ontstaat weer ruimte.

Opleidingsprogramma

Op souplesse bewegen in de beweging, weerstanden overwinnen, doorbraken realiseren en initiatief nemen, maar ook ruimte geven. Het repertoire van iemand die beweegt zonder van zijn ankers te raken. Er zijn vijf sessies waarin u verkent, onderneemt, reflecteert en leert.

1. Essentie Welke thema’s zijn op dit moment nadrukkelijk aanwezig? Inventarisatie van de actuele situatie van de deelnemer middels een systeemtekening. Hieruit wordt inzichtelijk welke onderwerpen, personen en situaties op dit moment energie geven en/of kosten. Vervolgens formulering van een doel voor de deelnemer waar zij of hij in interactie met de andere deelnemers aan wil werken.

2. Patroon Welke ervaringen hebben de deelnemer gevormd? Aan de hand van een tijdlijn worden, in een eerste stap, significante ervaringen van de deelnemer in kaart gebracht. In een tweede stap worden deze nader belicht met als doel ressources, voorkeuren, belastingen en patronen te accentueren die bewegen of belemmeren.

3. Leidraad Welke wensen, behoeften en talenten heeft de deelnemer? Wensen en behoeften zijn vaak emotioneel verankerde beelden, dromen en fantasieën, die in deze fase gereactiveerd worden door inzet van metaforen.

Deze worden aangevuld met inzichten uit een persoonlijkheidstest. Het resultaat van deze sessie is persoonlijk leiderschapsmodel.

4. Realisatie Welke concrete stappen dienen zich nu aan? Vertaling van het persoonlijk leiderschap model naar concrete acties. Wat moet ik vooral blijven doen, wat zou ik meer kunnen doen, wat minder, zodat hoofd, hart en handen zich consistent tot elkaar verhouden.

5. Bijsturing Hoe loopt de realisatie? Tussentijdse inventarisatie van de voortgang van de persoonlijke visie. Reflectie op de stappen die al zijn genomen en mogelijke  hiaten die de deelnemer tegen is gekomen.  Wat zijn de uitdagingen, welke ressources zouden beter ingezet kunnen worden en wat geeft vertrouwen om deze koers vast te houden. Waar moet eventueel bijgesteld worden.

Incompany trainingen kunnen op maat worden ingericht, in lijn met learning & development-doelen van uw organisatie.

 

 

On the go

Iets voor u?

De opleiding change on the go® persoonlijk leiderschap is aantrekkelijk voor iedereen die meer wil bewegen zonder van zijn ankers te raken. U bent nieuws- en leergierig naar nieuwe doelen, perspectieven en strategieën, staat open voor een persoonlijk veranderingsproces en bent bereid om over bestaande zakelijke als ook persoonlijke situaties te reflecteren.

Bijgaand de data van de eerstvolgende training:

1. Essentie  20.11.20
2. Patroon  11.12.20
3. Leidraad  15.1.21
4. Realisatie  12.2.21
5. Bijsturing  14.5.21

De training bestaat uit vijf online sessies (MS Teams). Tussentijdse momenten met uw buddy en het werken aan reële situaties zorgen

dat u de nieuwe inzichten meteen in de praktijk brengt. Elke sessie begint om 9.00 uur en duurt vier uur.

Change on the go® persoonlijk leiderschap is een speciale selectie van onderdelen van de gecertificeerde change on the go® business coach & mediator opleiding volgens de normen van de BMWA® (Duitse beroepsvereniging voor zakelijke mediation: Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt). De financiële investering bedraagt € 780,00 excl. BTW voor zakelijke deelnemers. Voor particuliere deelnemer is de prijs incl. BTW.

Elke deelnemer ontvangt een start-kit voorafgaand aan zijn persoonlijke verkenningstocht. Gedurende de reis worden theoretische kaders en essays aangereikt. Het maximale aantal deelnemers is acht.

Brochure downloaden.

Nu aanmelden

change-on-the-go-leiderschap

change
on the go ® .Afspreken

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org | changeonthego.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

Arrow