change
on the go ®

Persoonlijk leiderschap

Bewegen in de beweging. Dit is niet altijd gemakkelijk. Wie echter niet of onvoldoende flexibel kan inspelen op veranderingen, ervaart na verloop van tijd steeds meer spanning: in zichzelf of met anderen. Er ontstaan misverstanden, teleurstelling en frustratie. Ontsnappen aan de situatie wordt steeds moeilijker.

Na het doorlopen van de change on the go® persoonlijk leiderschap coaching kunt u situaties als deze effectief doorbreken. De essentie is om uzelf gehoor te geven. Benoemen wat beweegt en belemmert, en niet uitgaan van wetmatigheden creëert ruimte. Bij uzelf en de ander.

On the go

Authentiek

Initiatief nemen. Weerstanden overwinnen. Doorbraken realiseren. Op souplesse. Het repertoire van iemand die beweegt zonder van zijn ankers te raken. Er zijn vijf coaching sessies waarin u verkent, onderneemt, reflecteert en leert.

1. Essentie Welke thema’s zijn nadrukkelijk aanwezig? Inventarisatie van uw actuele situatie middels een systeemtekening. Hieruit wordt inzichtelijk welke onderwerpen, personen en situaties op dit moment energie geven en/of kosten. Vervolgens formulering van een doel waaraan u wilt werken. 

2. Patroon Welke ervaringen hebben u gevormd? Aan de hand van een tijdlijn worden, in een eerste stap, significante ervaringen van u in kaart gebracht. In een tweede stap worden deze nader belicht met als doel ressources, voorkeuren, belastingen en patronen te accentueren die bewegen of belemmeren. 

3. Sturingsmodel Hoe blijft u in beweging? Sturen is een samenspel van zenden en ontvangen en vindt vaak plaats op basis van eigen gemaakte strategieën, die op een gegeven moment niet meer, of onvoldoende effectief  blijken te zijn. Wij gaan samen op zoek wat en waar bijgeschaafd dient te worden om weer soepel te bewegen.

4. Realisatie Welke concrete stappen dienen zich nu aan? Vertaling van het persoonlijk leiderschap model naar concrete acties. Wat moet u vooral blijven doen, wat zou u meer kunnen doen, wat minder, zodat u authentiek bent in alle situaties.

5. Review Tussentijdse reflectie op de stappen die al zijn genomen en mogelijke  hiaten die u tegen bent gekomen.  Wat zijn de uitdagingen, welke ressources zouden beter ingezet kunnen worden? Wat geeft vertrouwen om deze koers vast te houden? Waar moet eventueel bijgestuurd worden?

Contact opnemen

  change-on-the-go-leiderschap

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Arrow