Teamwork

In vrijwel alle organisaties hebben teams voortdurend met veranderingen te maken. Daarnaast leiden technologie en globalisering tot steeds grotere en gevarieerdere teams. Goed op elkaar én op de omgeving kunnen inspelen, is een cruciale vaardigheid geworden.

Effectieve teams werken productief samen. Lukt dat niet, of onvoldoende, dan nemen spanning, verwarring en weerstand toe. Arbeidsprestaties, productkwaliteit en werksfeer komen onder druk te staan.

On the go

Effectief

Hoe houdt u uw team scherp, gemotiveerd en betrokken? Samen open op zoek gaan naar antwoorden kan uitgroeien tot een gezamenlijk nieuw evenwicht. Vaak zijn het kleine dingen die een groot verschil maken. Relatief kleine aanpassingen kunnen daardoor al snel resultaat opleveren voor mens en organisatie.

1. Transparantie Wat zijn de harde en zachte factoren die invloed hebben op de huidige situatie? Kritische kijk op de status quo met als resultaat een krachtenveldanalyse.

2. Eigenaarschap Hoe kunnen we de status-quo doorbreken? Onderzoek naar ieders mogelijkheden om te schakelen en zelf zaken te bepalen. U komt in beweging.

 

3. Veerkracht Hoe kunnen we de beweging vasthouden? Leiderschapsontwikkeling om ‘on the go’ mee te kunnen bewegen en grip te houden op arbeidsprestaties, productkwaliteit en werksfeer.

LANZ helpt graag. Net zolang, of net zo kort, als nodig is om een begin te maken. Eenmaal in beweging gaat het vaak vanzelf. En altijd door.

Meer ervaren? Lees dan de volgende studie over uitdagingen en kansen in teamverband en/of neem met mij contact op via het onderstaande formulier of mail of bel mij.

Samen veranderen –
bewegen, aanpassen, loslaten, ontwikkelen –
betekent samen steeds een nieuw evenwicht vinden.

Performance in de praktijk

Aanleiding
Een team van een snelgroeiende onderneming die producten met voor de mens gevaarlijke ingrediënten met een zeer beperkt houdbaarheidsdatum produceert, kampt met leverbetrouwbaarheid.

Aanpak
LANZ besluit om human factors als kapstok te gebruiken om, wellicht, tot verruimende inzichten te komen. In een eerste sessie worden bevorderende en belemmerende patronen in het TOP (Technologie, Organisatie, Persoon)-krachtenveld verkend. Een gastspreker op het gebied van calamiteitenmanagement biedt aan om zijn kennis en ervaring te delen. Het resultaat van de eerste sessie is dat zowel een verdere standaardisering als een gedragsconformering noodzakelijk zijn om de leverbetrouwbaarheid te verhogen, vooral als technische verbeteringen even niet mogelijk zijn.

 

In een tweede sessie worden de gemaakte afspraken tegen het licht gehouden. Wat loopt? Wat moet bijgestuurd worden? Standaardisering van de ploegsamenstelling blijkt direct vruchten af te werken. Bij productieafwijkingen weet de ploeg de rust te bewaren. Nabootsing van groepsdynamische processen legt vervolgens nog een keer laagdrempelig bloot waar nog meer focus op gelegd moet worden.

Resultaat 
Vele kleine stappen hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat het absolute aantal incidenten constant is gebleven. Onder controle of zelfs verbetering? Allebei, als je het afzet tegen de tussentijdse omzetgroei van 30%. De invloed van de mens bleek weer eens verrijkender te zijn geweest, dan we vaak denken.

Netto tijdbesteding klant 
2 workshops.

Change on the go® werkt

Voor zeer omvangrijke of complexe multi-actor vraagstukken stel ik een speciaal performance team

 

samen uit mijn Umbrex netwerk met meer dan 3.000 onafhankelijke professionals uit de hele wereld.

Meer uit je team willen halen? Neem contact op!

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Privacybeleid
  Bij contactopname gebruikt LANZ uw gegevens slechts om uw verzoek te verwerken. Verder naar privacybeleid

  Arrow