Teamwork

In vrijwel alle organisaties hebben teams voortdurend met veranderingen te maken. Door technologie en globalisering worden teams ook steeds groter en gevarieerder. Goed op elkaar én op de omgeving kunnen inspelen, is een cruciale vaardigheid geworden. 

Effectieve teams hebben een productief evenwicht. Is dat er niet of onvoldoende, dan nemen spanning, verwarring en weerstand toe. Arbeidsprestaties, productkwaliteit en werksfeer komen onder druk te staan.

Faciliteren

Hoe houdt u uw team scherp, gemotiveerd en betrokken? Hoe zorgt u dat medewerkers zelf initiatief nemen? Hoe blijft u geïnformeerd als uw medewerkers op verschillende 

locaties werken? Hoe voorkomt u ongewenste uitstroom, of nog vervelender: uitval? Change on the go® management training rijkt u structuren en instrumenten aan.

On the go

Change on the go® opleiding en training

Change on the go® helpt u een persoonlijke stijl te ontwikkelen waarmee u voortdurende veranderingen professioneel kunt managen. U oefent met onderwerpen zoals het omgaan met verschillende realiteiten en ogenschijnlijke toevalligheden, met begrijpen wat er wel of niet toe doet en met het geheel overzien

 zonder relevante details uit het oog te verliezen. U leert hoe u dichtbij uw mensen kunt staan en toch een professionele afstand bewaart. U ervaart hoe u zonder macht uit te oefenen toch resultaten kunt boeken. En u experimenteert met de effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen.

Change on the go® is gebaseerd op het principe van de toegepaste wetenschap. Theoretische benaderingen, richtingen en methoden worden direct in de praktijk gebracht door middel van praktische voorbeelden, simulatie en interactie. Regelmatige evaluaties en reflecties ondersteunen

de ontwikkeling van de persoonlijke proces-begeleidingsstijl. Change on the go® is een gecertificeerde opleiding die u  – al dan niet in company – integraal als opleiding of modulair als training kunt volgen.

It is the long history of humankind
that those who learned to collaborate and improvise
most effectively have prevailed.

- Charles Darwin -

Change on the go® modules

Verbinden
Contractvorming in menselijke processen: randvoorwaarden voor het omzetten van signalen voor verandering in interventies, ontwikkeling en groei.

Onderzoeken
Cognitief intuïtief te werk gaan: introductie systeemtheorie en emotionele intelligentie, werken met emoties ter versnelling van veranderingsprocessen.

Analyseren
Abstract concreet maken: hoe onderzoeksmethoden kunnen helpen complexiteit te beperken, werken vanuit verschillende contexten en scenario’s.

Ordenen
Werken met hypothesen: probleem structureren, veranderingsbereidheid in kaart brengen, invloed van organisatie en cultuur bij het vormgeven van veranderingen.

Beslissen
Duurzaam onderhandelen: valkuilen voor suboptimale resultaten, bereiken van optimaal resultaat door delegeren, het dilemma van hiërarchie.

Realiseren
Doelgericht aan de slag: design thinking en entrepeneurshipmodel als vertrekpunt voor identificatie en omzetting van maatregelen.

Organiseren
Reactie in actie: holocratie als organisatievorm voor zelfsturing, invloed en beperking van procesbegeleiders, digitale ondersteuning bij het organiseren van voortdurende verandering.

Leiding geven
Effectief leiding geven: inzicht in gangbare leiderschapstheorieën, de effectiviteit ervan ervaren, analyse van en reflectie op persoonlijke leiderschapsstijl.

Reflecteren
Versnellen door vertragen: retrospectief als filter en katalysator voor voortdurende verandering, ontwikkeling persoonlijk leadership en (business)model.

Teamecho®

Teamecho is een digitaal instrument dat vrijwel continu inzicht geeft in de doelgerichtheid, werkbelasting en motivatie van uw team(s) en individuele medewerkers. Ook geeft Teamecho informatie over de samenwerking tussen teams. Medewerkers kunnen Teamecho doorlopend gebruiken om zichzelf beter te organiseren.

Een (analoog) alternatief voor Teamecho is twee hit & grow-sessies per jaar. In deze workshops inventariseren we samen signalen voor verandering, plaatsen we ze in de context van de organisatie en kiezen de deelnemers zelf waarmee ze aan de slag gaan.

Anders duurzaam verandering faciliteren?

Of het nou om coaching, scholing, opleiding of feedback gaat, of om een project, training, workshop, discussie, meeting of een wandeling. Ik zoek graag samen de beste invulling.

Aan de slag met (zelf)organisatie van voortdurende verandering? Mail of bel mij voor een kennismaking.

Change on the go® werkt

LANZ traint leidinggevenden en medewerkers van zakelijke dienstverleners, retailers, wholesalebedrijven, franchiseondernemingen, onderwijsinstellingen, adviesbureaus, bouw, zorgorganisaties, farmaceutische bedrijven en producenten.

 

change
on the go ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org | changeonthego.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

Arrow