Teamwork

In vrijwel alle organisaties hebben teams voortdurend met veranderingen te maken. Ook leiden technologie en globalisering tot steeds grotere en gevarieerdere teams. Flexibel op elkaar én op de omgeving kunnen inspelen, is daardoor een cruciale vaardigheid geworden.

Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan ontstaan er snel misverstanden. Spanning en weerstand hebben hun weerslag op de team performance. De kwaliteit, betrouwbaarheid en werksfeer komen onder druk te staan.

Perspectief

De meeste mensen willen best veranderen, maar niet veranderd wórden. Inzicht in de aanleiding of de noodzaak om te veranderen, zet vaak beweging in gang.

LANZ kan dit proces effectief begeleiden en versnellen door uw team structuur en houvast te bieden op weg naar een nieuw gezamenlijk perspectief.

On the go

Effectief bewegen

Zin in bewegen en vertrouwen in veranderen: hoe bereik je dat?  Het vertrekpunt verschilt per team en per situatie. De vragen waarmee u van start gaat niet. Samen de volgende vragen beantwoorden, brengt uw team vooruit.

 1. Context creëeren. Wat heeft iedereen nodig om zijn of haar status quo te doorbreken? Wat heeft het team nodig om samen te gaan bewegen? Welke factoren belemmeren het team? Hoe kunnen wij ons daarvan losmaken?
 2. Observaties delen. Hoe kijkt ieder teamlid naar het vraagstuk, of het doel? Wat nemen we waar als we ál onze zintuigen betrekken? Wat zien, horen, voelen, denken en zeggen we?
 3. Focus bepalen. Wat willen we graag bereiken? Wat gaat ons echt verder helpen? Wat geeft ons vertrouwen? Waar twijfelen we nog over? Hoe kunnen we dat overwinnen?
 1. Ideeën realiseren.Welke concrete stappen kunnen we vandaag zetten? En wat kunnen we morgen realiseren? Welke talenten en resources hebben we? Hoe kunnen we die optimaal gebruiken? Hoe houden we elkaar scherp? Waar kunnen we blind op vertrouwen bij elkaar?
 2. Op koers blijven. Hoe kunnen we bijsturen zonder het proces te verstoren? Welke instrumenten hebben we nodig? Hoe creëren we uiteindelijk een gezamenlijke omgeving waarin ‘hoe’ belangrijker is dan ‘wat’?

LANZ helpt graag. Net zolang, of net zo kort, als nodig is om een begin te maken. Eenmaal in beweging gaat het vaak vanzelf. En altijd door.

Meer weten? Neem contact op via het onderstaande formulier of bel mij.

It is the long history of humankind
that those who learned to collaborate and improvise
most effectively have prevailed.

- Charles Darwin -

Change on the go® in de praktijk

Aanleiding De eigenaar van een sterk groeiende software-ontwikkelaar wil meer rendement uit zijn bestaande resources halen.

 Aanpak Alle teamleden delen tijdens een 24-uur sessie hun waarnemingen op de team performance met elkaar. Doel is te beter van elkaar begrijpen wat beweegt en belemmert. En naar de mogelijkheden te kijken om samen te schakelen. Hiervoor maakt LANZ ook de patronen in het team inzichtelijk door middel van teamanalyse en case-simulatie. De deelnemers clusteren de kernthema’s en identificeren

in een vervolgsessies concrete maatregelen om, zowel individueel als ook in teamverband, naar een hoger niveau te groeien.

Resultaat Sensibilisatie voor operationele, tactische en strategische besluitvorming, en wat ervoor nodig is.  Meer begrip voor elkaar en  vertrouwen in de onderlinge relatie, waardoor de deelnemers scherper durven te zijn. Hierdoor zijn teamkeuzes doordachter en gegronder, waardoor met minder meer gedaan kan worden.

Netto tijdsbesteding klant 3 workshops.

Contactformulier

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Arrow