Teamwork

Goed op elkaar én op de omgeving kunnen inspelen is een cruciale vaardigheid om effectief samen te werken. Gebeurt dat niet, of onvoldoende, kunnen spanning, verwarring en weerstand toenemen. Prestaties, kwaliteit en relaties komen onder druk te staan. Zoals bijvoorbeeld de leverbetrouwbaarheid van een snelgroeiende onderneming, die producten met voor de mens gevaarlijke ingrediënten met een zeer beperkt houdbaarheidsdatum produceert.

De ervaring leert, en deze casus bevestigt het, dat het vaak kleine dingen zijn die van groot belang zijn. En dat een TOP benadering, waarbij het kernonderwerp vanuit zowel technologie, organisatie als ook persoon wordt aangevlogen, binnen één sessie de relatief kleine aanpassingen kan identificeren, die zich onmiddellijk naar resultaat laten vertalen.

LANZ heeft voor elke vraag de passende werkvorm. Plan hier een afspraak of stuur een e-mail voor meer informatie. Lees verder om meer te ervaren over de casus met TOP als kapstok om een beweging te creëren of vast te houden. 

 

Effectief

Hoe blijft uw team scherp, gemotiveerd en betrokken? Door uit te gaan van wat uw mensen in teamverband beweegt en belemmert, en  niet alleen van regels en wetmatigheden. Het blijkt een beproefde aanpak, waarmee ik als LANZ ook het interdisciplinaire team heb kunnen helpen, dat met de leverbetrouwbaarheid van producten met voor de mens gevaarlijke ingrediënten kampte.

1. Zien Wat zijn de harde en zachte factoren die invloed hebben op de huidige situatie, respectievelijk de lage leverbetrouwbaarheid? Kritische kijk op de status met human factors als kapstok en, als aanvulling op het programma, gastspreker op het gebied van calamiteiten-management om extra kennis en ervaring te delen. De in kaart gebrachte factoren worden volgens het TOP (Technologie, Organisatie, Persoon) kader gecategoriseerd.

2. Beïnvloeden Hoe kunnen we de status-quo doorbreken? Onderzoek naar ieders mogelijkheden om te schakelen en zelf zaken te bepalen, respectievelijk conclusie dat zowel verdere standaardisering als ook gedragsconformering noodzakelijk zijn om de leverbetrouwbaarheid te verhogen, vooral als technische verbeteringen even niet mogelijk zijn.

Tijd en ruimte

3. Versterken Hoe kunnen we de beweging vasthouden? Coaching en training op hard en soft skills om ‘on the go’ mee te kunnen bewegen en grip te houden op prestatie, kwaliteit en relaties, respectievelijk interventie-vormen in het geval van calamiteiten onder de aandacht brengen, nabootsen en gewenst gedrag defineren en trainen.

Resultaat 
Vele kleine stappen hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat het absolute aantal incidenten constant is gebleven. Vooral de standaardisering van de ploegsamenstelling en het strikte volgen van het geactualiseerde protocol bij productieafwijkingen bleek direct vruchten af te werpen. Onder controle of zelfs verbetering? Allebei, als je het afzet tegen de tussentijdse omzetgroei van 30%. De invloed van de mens bleek weer eens verrijkender te zijn geweest dan we vaak denken.

Netto tijdbesteding klant 
2 workshops.

Behoefte om een keer met uw (management) team laagdrempelig een onderwerp beet te pakken en stappen te maken? Dan is team of tafel wellicht interessant voor u. Kennismaken? Maak hier vrijblijvend een afspraak, of  neem contact op via het bijgaande formulier. Meer ervaren over uitdagingen en kansen in teamverband? Lees dan deze studie.

Contact opnemen

  Samenwerken betekent
  samen continu op zoek
  gaan naar een nieuw evenwicht.

  coaching
  & training ® .Meet

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

  Arrow