Zelf doen

De meeste mensen willen best veranderen, maar niet veranderd wórden. Begrijpen waarom verandering noodzakelijk is en uit eigen beweging extra kennis of nieuw gedrag verwerven, is veel prettiger en effectiever. Dit blijkt ook het geval bij een onderneming in de zorg die kampt met een ziekteverzuim van 20%.

Een reeks aan maatregelen en trainingen met als doel de vitaliteit van medewerkers te verhogen, heeft niet het gewenste effect opgeleverd. Als LANZ krijg ik de opdracht om op zoek te gaan naar de oorzaken voor het hoge ziekteverzuim en ontwerp een programma dat organisatie-breed:

bevordert. Deze aanpak leidt binnen negen maanden tot een verlaging van het ziekteverzuim met 60%

Neem nu de eerste stap en plan hier vrijblijvend een afspraak om samen op uw vraag in te zoomen en de passende aanpak te identificeren, of stuur een e-mail. Lees verder voor meer informatie.

Stakeholder Management
 1. Stap 1
 2. Stap 2
 3. Stap 3

Een nieuwe richting

Tijd maken.

Uitgaan van wat mensen beweegt en belemmert, en niet alleen van regels en wetmatigheden. Het is een beproefde change management aanpak waarmee in korte tijd snel resultaat geboekt wordt, zoals ook in de casus ziekteverzuim bevestigd wordt. Het doorlopen van de volgende drie stappen met medewerkers die op dat moment in het ziekteverzuim zaten, hebben gezeten of tegen aan hikten, leverde al na de eerste workshop waardevolle inzichten.

Stap 1 Verkennen
Wij brengen samen de context in kaart. Wat is de situatie en wie is erbij betrokken, respectievelijk wat verstaan zij onder vitaliteit en wat zijn de behoeften en belemmeringen van de deelnemers in de dagelijkse routine.

Stap 2 Defineren
Wij belichten alle onderwerpen. Wat zijn de typerende zienswijzen en de achtergronden, respectievelijk hoe zit de gemiddelde deelnemer in  de wedstrijd en wat zijn zijn of haar uitdagingen. Hierop aansluitend wordt de hulpvraag scherp afgeleid.

Stap 3 Creëren
Wij prioriteren en zoeken samen naar veranderopties. Wat zijn de alternatieven voor de huidige situatie, respectievelijk wat zijn concrete maatregelen.

Tijd winnen.

Twee vertegenwoordigers uit de deelnemers uit de eerste workshop presenteren eerste inzichten en concrete maatregelen aan het management. Samen met het management worden ze getoetst op wenselijkheid, haalbaarheid en rendabiliteit. Voor de ideeën, die het best voldoen aan de criteria’s, ontwikkelen en testen de medewerkers prototypes. Kritische, grootschalige toetsing ondersteunt de doorontwikkeling tot diensten en producten, die breed ontvangen worden door de organisatie, en daardoor eenvoudig ingelijfd kunnen worden. Het management wordt in regelmatige afstanden geïnformeerd over de voortgang en stuurt, waar nodig, bij. Risikogroepen ontvangen een preventieve training op het gebied van belasting en belastbaarheid.

Resultaat
Organisatiebrede sensibilisatie voor vitaliteit inclusief verbetering van het proces voor het  opvangen en kanaliseren van signalen bij afnemende vitaliteit leidt tot een verlaging van het ziekteverzuim met 60%. Inzicht dat vitaliteit ook door de huishoudelijke omstandigheden beïnvloed wordt en er meer regie bij de medewerker moet komen te liggen.

Netto tijdsbesteding klant
3 workshops, 3 reviews en retrospectieven, tussentijdse sensibilisatie van alle medewerkers voor mogelijkheden om zelf te schakelen en dingen te beïnvloeden, 2 preventieve trainingen.

Change on the go® werkt. Benieuwd naar andere toepassingen en casussen? U vindt ze hier. Voor omvangrijkere of complexere multi-actor vraagstukken stel ik een speciaal change team samen uit mijn (Umbrex) netwerk.

Kennismaken? Maak hier vrijblijvend een afspraak, of neem contact op via het bijgaande formulier.

Ook een hardnekkige kwestie willen laten onderzoeken? Neem contact op.

  Structuren die niet langer houvast geven maar belemmeren, zijn onnodig zwaar. Ruimte en zin om te veranderen geven nieuwe zekerheid.

  coaching
  & training ® .Meet

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

  Arrow