Zelf doen

De meeste mensen willen best veranderen, maar niet veranderd wórden. Begrijpen waarom verandering noodzakelijk is en uit eigen beweging extra kennis of nieuw gedrag verwerven, is veel prettiger en effectiever.

LANZ organiseert en regisseert veranderingen, met een agenda die transparantie, autonomie en eigenaarschap waarborgen. Waardoor iedereen eigenaar wordt van de onderwerpen, die zij of hij wil beïnvloeden en aansturen.
Change management support curve
 1. Stap 1
 2. Stap 2
 3. Stap 3

Tijd en ruimte

Change Management in de praktijk

Aanleiding
Het bedrijf beheerst de productie door onder andere op efficiency te sturen. Ondanks continue aandacht en ingrepen slaagt het er niet in die te vergroten. De productie presteert hierdoor ondermaats waardoor men ook niet goed kan voldoen aan de vraag van de markt.

Aanpak
LANZ start met individuele interviews van de directieleden om te inventariseren wat volgens hen efficiencyvergroting, betere besturing en meer grip in de weg staat. LANZ toetst deze onderwerpen in een gezamenlijke sessie met het management en de commerciële lijn en helpt hen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Directie, management en commerciële lijn presenteren hun analyse en ideeën daarna in een gezamenlijke workshop aan de voormannen en teamleiders uit de fabriek. Daarna vertrekken ze. De operationele mensen geven vervolgens hun zienswijze en ontwikkelen vanuit hun eigen perspectief verbetervoorstellen.

LANZ helpt deze te uit te werken in concrete maatregelen en een planning. De voormannen en teamleiders presenteren hun voorstellen daarna aan de directie, management en commerciële lijn die op een later moment onderbouwde keuzes uit de plannen maken. Voor de uitvoering van de verbetermaatregelen kiest de producent voor samenwerking met een specialist in industrial engineering.

Resultaat
De efficiency van de productie stijgt met 30%. De doorbraak ontstaat door alle niveaus in de onderneming te betrekken en na te gaan welke zaken efficiencyverbetering belemmeren en ideeën en inzichten transparant, veilig en gestructureerd uit te wisselen.

Netto tijdsbesteding: 3 interviews, 1 voorbespreking, 1 workshop.

Naar verdere resultaten met change on the go® change management

Change on the go® werkt

Voor zeer omvangrijke of complexe multi-actor vraagstukken stel ik een speciaal change team samen

uit mijn Umbrex netwerk met meer dan 3.000 onafhankelijke professionals uit de hele wereld.

Neem contact op

  leiderschapsontwikkeling

  Structuren die niet langer houvast geven maar belemmeren, zijn onnodig zwaar. Ruimte en zin om te veranderen geven nieuwe zekerheid.

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Privacybeleid
  Bij contactopname gebruikt LANZ uw gegevens slechts om uw verzoek te verwerken. Verder naar privacybeleid

  Arrow