Zelf doen

De meeste mensen willen best veranderen, maar niet veranderd wórden. Begrijpen waarom verandering noodzakelijk is en uit eigen beweging aanvullende kennis, een andere houding of nieuw gedrag verwerven, is veel prettiger en effectiever. LANZ change management is erop gericht om iedereen eigenaar van zijn of haar eigen veranderproces te maken.

 

Change management in drie stappen

Veranderen is in essentie heel eenvoudig als mensen op elkaar inspelen. Samen kijken wij naar alle factoren die het gezamenlijke krachtenveld beïnvloeden. En naar ieders mogelijkheden om te schakelen en zelf zaken te bepalen. Ogenschijnlijk kleine aanpassingen leiden vervolgens vaak snel tot grote impact.

 

Change management support curve
 1. Stap 1
 2. Stap 2
 3. Stap 3

Tijd en ruimte

Change on the go®  in de praktijk

Aanleiding Een onderneming kampt met een hoog ziekteverzuim. Diverse maatregelen zoals de  introductie van een vitaliteitsprogramma’s, persoonlijke gesprekken en training sorteren geen effect.

Aanpak LANZ organiseert een workshop met medewerkers die op dit moment in het ziekteverzuim zitten, hebben gezeten of tegen aan hikken. LANZ ondersteunt hen om in een eerste stap hun eigen context voor vitaliteit te definiëren en, in een tweede stap, te creëren. Hiervoor worden observaties en bevindingen van de deelnemers opgehaald. Vervolgens identificeren de medewerkers bevorderende en belemmerende  patronen  en dragen zij eerste ideeën aan. Deze presenteren zij aan het management en worden samen op wenselijkheid, haalbaarheid en rendabiliteit getoest. Voor de ideeën, die het best voldoen aan de criteria’s, ontwikkelen en testen de medewerkers prototypes. Kritische reflectie in groepsverband ondersteunt de doorontwikkeling

tot diensten en producten, die breed ontvangen worden door de organisatie, en daardoor eenvoudig ingelijfd kunnen worden. Het management wordt in regelmatige afstanden geïnformeerd over de voortgang en stuurt, waar nodig, bij.

Resultaat Door álle mensen in het proces in zijn of haar denken te betrekken zijn nieuwe, haalbare kaders ontwikkeld. In plaats van zaken op te leggen en te controleren, hebben medewerkers zich kunnen ontplooien en zelf iets nieuws kunnen opbouwen. Het ziekteverzuim kon binnen een tijdsbestek van zes manden met vijftig procent teruggedrongen worden.

Netto tijdsbesteding klant 3 workshops, 3 reviews en retrospectieven, en tussentijdse sensibilisatie van alle medewerkers voor mogelijkheden om zelf te schakelen en dingen te beïnvloeden.

Contact opnemen

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Arrow