Veranderen in drie stappen

Een beoogde verandering op uw afdeling is in essentie effectief te bewerkstelligen als mensen op elkaar inspelen. Samen durven kijken naar alle factoren die het gezamenlijke krachtenveld beïnvloeden helpt. En naar ieders mogelijkheden om te schakelen en zelf zaken te bepalen. Ogenschijnlijk kleine aanpassingen leiden vervolgens vaak snel tot grote impact. Een open space workshop helpt vaak, behalve draagvlak en acceptatie, inhoudelijk een scherp beeld te krijgen van de impact van de verandering.

Neem nu de eerste stap en plan hier vrijblijvend een afspraak om samen op uw vraag in te zoomen en de passende vorm te identificeren, of stuur een e-mail. Lees verder voor meer informatie en een concrete casus.

 

Change management support curve
 1. Stap 1
 2. Stap 2
 3. Stap 3

Tijd en ruimte

Reorganisatie in de praktijk

Aanleiding
Het hoofdkantoor heeft in het kader van een wereldwijde reorganisatie besloten twee business units samen te voegen. In Nederland is het wachten op formele goedkeuring door de ondernemingsraad. Wat er precies moet gebeuren om de teams succesvol te kunnen fuseren en hóé, is beperkt in beeld.

Aanpak
LANZ start met individuele gesprekken met de ‘blijvende’ en de ‘scheidende’ leiders om alles boven water te halen wat volgens hen de ontwikkeling van de nieuwe business unit kan bevorderen. De leiders spreken hun visies daarna samen door en stemmen af hoe lang de scheidende man betrokken blijft. In de volgende stap presenteert de blijvende leider hun ideeën aan de managers en stemt het vervolg af. Leider en management kiezen voor een open space workshop met alle medewerkers om die onderwerpen in kaart te brengen die op de werkvloer van belang zijn.

In een tweede workshop diepen dezelfde deelnemers de geïnventariseerde onderwerpen verder uit. Zelfstandige werkgroepen bedenken daarna een aanpak en voeren de met het management afgestemde plannen – ondersteund door collegiale intervisie – uit.

Resultaat
Door alle betrokkenen stapsgewijs en goed geïnformeerd ruimte te bieden om mede-vormgever te zijn van het nieuwe team, ontstaat behalve draagvlak en acceptatie ook inhoudelijk een scherp beeld van de impact van de reorganisatie.

Netto tijdsbesteding: 2 workshops, 3 intervisies, 1 individuele coaching.

LANZ werkt. Bij zowel dienstverlenende als ook producerende ondernemingen in economie en zorg. Verder

Contact opnemen

  Change management

  coaching
  & training ® .Meet

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

  Arrow