Zelf doen

De meeste mensen willen best veranderen, maar niet veranderd wórden. Begrijpen waarom een transitie noodzakelijk is en uit eigen beweging extra kennis, een andere houding of nieuw gedrag verwerven, is veel prettiger en effectiever. LANZ is erop gericht om iedereen eigenaar van zijn of haar eigen reorganisatie te maken.

Reorganisatie in drie stappen

Een reorganisatie is in essentie heel effectief te orchestreren als mensen op elkaar inspelen. LANZ kijkt naar alle factoren die het gezamenlijke krachtenveld beïnvloeden. En naar ieders mogelijkheden om te schakelen en zelf zaken te bepalen. Ogenschijnlijk kleine aanpassingen leiden vervolgens vaak snel tot grote impact.

Change management support curve
 1. Stap 1
 2. Stap 2
 3. Stap 3

Tijd en ruimte

Reorganisatie in de praktijk

Aanleiding
Het hoofdkantoor heeft in het kader van een wereldwijde reorganisatie besloten twee business units samen te voegen. In Nederland is het wachten op formele goedkeuring door de ondernemingsraad. Wat er precies moet gebeuren om de teams succesvol te kunnen fuseren en hóé, is beperkt in beeld.

Aanpak
LANZ start met individuele gesprekken met de ‘blijvende’ en de ‘scheidende’ leiders om alles boven water te halen wat volgens hen de ontwikkeling van de nieuwe business unit kan bevorderen. De leiders spreken hun visies daarna samen door en stemmen af hoe lang de scheidende man betrokken blijft. In de volgende stap presenteert de blijvende leider hun ideeën aan de managers en stemt het vervolg af. Leider en management kiezen voor een open space workshop met alle medewerkers om die onderwerpen in kaart te brengen die op de werkvloer van belang zijn.

In een tweede workshop diepen dezelfde deelnemers de geïnventariseerde onderwerpen verder uit. Zelfstandige werkgroepen bedenken daarna een aanpak en voeren de met het management afgestemde plannen – ondersteund door collegiale intervisie – uit.

Resultaat
Door alle betrokkenen stapsgewijs en goed geïnformeerd ruimte te bieden om mede-vormgever te zijn van het nieuwe team, ontstaat behalve draagvlak en acceptatie ook inhoudelijk een scherp beeldvan de impact van de reorganisatie.

Netto tijdsbesteding: 2 workshops, 3 intervisies, 1 individuele coaching.

Change on the go® werkt. Bij zowel dienstverlenende als ook producerende ondernemingen in economie en zorg. Verder

Contact opnemen

  Change management

  coaching
  & training ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Privacybeleid
  Bij contactopname gebruikt LANZ uw gegevens slechts om uw verzoek te verwerken. Verder naar privacybeleid

  Arrow