Work@home | meet@work

work@home-meet@work

Een change on the go® verhaal

Onlangs twee personen tegengekomen en, los van elkaar, in gesprek geraakt over nut en noodzaak van het werken op kantoor ten opzichte van thuis, of andersom. De ene kwam net terug van een vergadering op kantoor. De andere was op weg naar kantoor.

De eerste persoon was gefrustreerd omdat de vergadering op kantoor niet effectief verliep. ‘Ik had beter thuis kunnen werken’, was zijn conclusie. Na een beetje doorvragen kwam hijzelf tot inzicht dat dat broodje tijdens de vergadering wellicht niet zo handig was. Als je elkaar al zo weinig ziet, dan zou je juist voldoende tijd voor de lunch uit moeten trekken. Het nuttige met het noodzakelijke combineren kan dan juist een averechts effect hebben. De vraag blijft natuurlijk welke van de twee onderdelen – lunch of vergadering – nuttig was geweest, en welke noodzakelijk.

Nu naar de tweede persoon die ik tegenkwam. Deze persoon kon niet wachten om naar kantoor te gaan. Hij moest het kort houden. Hij had nog net de tijd om mij het volgende toe te werpen. ‘Thuis werken is super effectief, ik krijg echter niets mee.’

Thuis of op kantoor werken? Virtueel of fysiek vergaderen? Wel of niet bij elkaar komen? Vooral de laatste vraag deed me denken aan mijn change management post-master scriptie over voorwaarden om als organisatie wendbaar te blijven op lange termijn. Het wordt zo meteen duidelijk waar het verband tussen de laatste vraag en de scriptie vandaan komt. Erst nog een kleine zijstap. Een belangrijk onderdeel om als organisatie wendbaar te blijven op lange termijn volgens de organisatiewetenschappers Abrahamson, Forslin, Pawlosky is kennis- en innovatiemanagement:

“Het bevorderen van nieuwe kennis betekent het ontwikkelen van capaciteiten om zich los te maken van bestaande processen, denkpatronen en procedures en om voortdurend te komen tot nieuwe benaderingen om de veranderende omgeving op te lossen. Bij het bevorderen van nieuwe kennis in de zin van organisatorisch leren gaat het niet allen om de inhoudelijke kwalificaties, maar om het vermogen om nieuwe informatie van individuen, groepen en organisaties in zich op te nemen en daardoor nieuwe kennis mogelijk te maken.”

De kunst of uitdaging voor organisaties is om een omgeving voor het bovenstaande te creëren. Organisaties zijn zich van bewust en verrichten al veel inspanningen om kennis en innovatie te organiseren, zoals kennis- en leerportalen, leergemeenschapen, klantendatabases oprichten en onderhouden, om maar een paar te noemen. De wetenschappers zijn echter ook wel nuchter. Veel uitwisseling, kennisoverdracht en inspiratie, die nodig is voor het bevorderen van en attenderen op nieuwe kennis, vindt vaak plaats gedurende informele ontmoetingsmomenten, zoals op de wandelgangen, bij de koffieapparaat of in de lunchkamer. Het gebeurt in iedere geval niet thuis op de zolderkamer. Maar ook niet als je de enige bent op kantoor 😉

Dit verhaal schrijf ik trouwens wel op de zolderkamer van mijn thuiskantoor en was zonder de nodige interactie ‘op de werkvloer’ niet ontstaan. Het blijft, zoals met alles, zoeken naar een goede balans tussen prikkels en rust. Voldoende prikkels om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. Voldoende rust om de prikkels te verwerken. Vooral voldoende rust. Want zonder rust geen ontvankelijkheid voor nieuwe prikkels. Meer rust door vaker thuis te werken zou zomaar de collectieve winst van de pandemie geweest kunnen zijn. En dat de lunchvergadering een grote vergissing is. Never waste a good crisis.

Geïnteresseerd in meer verhalen met een knipoog naar de werkende praktijk van mensen? Bestel het boek de Boffertjesfabriek™. Of naar aanleiding van het bovenstaande eens je vergadercultuur goed onder loep te nemen? Één workshop is vaak voldoende. Op de hoogte blijven? Abonneer je op de nieuwsletter of via LinkedIn.

people
& change ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow