Collectief individualisme als booster

Individualisme – kans of bedreiging voor het bedrijfsleven?
‘Individualisme leidt tot narcisme’, aldus Tom Nichols, auteur van de bestseller The death of expertise. Het prikkelt ons om in dit onderwerp te duiken en een link naar het bedrijfsleven te leggen. We beginnen met de aanleiding voor bovenstaande conclusie. De auteur concludeerde in zijn boek, dat Amerikanen zich steeds meer interesseren in de emoties achter het verhaal. Feiten verdwijnen meer en meer naar de achtergrond. Nichols’ verklaring hiervoor is dat de Amerikanen zich in toenemende maten afkeren van de wetenschap, want wetenschap wordt in Amerika als elitair gezien, en elites worden gewantrouwd. De Amerikaanse burgers vertrouwen steeds meer op hun persoonlijke waarneming en leggen de feiten naast zich neer.

Het één sluit het ander niet uit
De hang, of wellicht behoefte, naar individualisme is een ontwikkeling die zich in de hele Westerse wereld manifesteert en zich niet beperkt tot de Verenigde Staten. Als individualisme dus als bedreiging voor de maatschappij wordt gezien, zou het dan ook een bedreiging zijn voor het bedrijfsleven? Als individualisme leidt tot meer emotionele besluitvormingen, dan zeker. Maar wat betekent individualisme überhaupt? Individualisme is de behoefte van de mens om vanuit zijn eigen denken en handelen te functioneren. Niets anders dan de wens om de top van de Piramide van Maslow te bereiken. Een legitiem doel waar iedereen voor zou moeten gaan en elkaar bij zou moeten ondersteunen. Maar kunnen maatschappij en bedrijfsleven nog functioneren als mensen niet meer als onderdeel van een groter geheel benaderd worden? Zeker, want het één sluit het ander niet uit. Wij zijn altijd, of we nou willen of niet, beide: individu én maatschappij.

Stop met scheiden
Wij verkeren in een fase waarin we nieuwe vormen van samenleving en samenwerking moeten vinden. Vormen waarin zowel mens als maatschappij met en naast elkaar moet kunnen functioneren, waarbij ‘en-en’ mogelijk is en niet alleen ‘en/of’. En zoals wij ook zowel mens als maatschappij zijn, zijn wij ook zowel ratio als emotie. Dus alleen sturen op ratio, op feiten, op wetenschap, zal niet het antwoord opleveren. Als wij in staat zijn het één met het ander te verbinden, als we stoppen met scheiden, dan biedt individualisme niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor het bedrijfsleven een kans. Hoe dichter een werknemer vanuit zijn eigen denken en handelen functioneert, hoe krachtiger hij is. Het blijft wel nog even zoeken, zoals uit een recent gesprek met een nieuwe werknemer van een grote multinational blijkt: “Bedrijven zijn op zoek naar authentieke werknemers, maar zodra zij in dienst genomen zijn, moeten zij zich volledig schikken aan de bedrijfscultuur en blijft er geen ruimte meer over voor het individu”.

Benieuwd welk soort leiderschap collectief individualisme kan bevorderen? Of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsletter of via LinkedIn.

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow