De groep als Nostradamus anno nu  

 

Weifelaars en lenigen van geest – het kan vriezen maar ook dooien –  opgelet! De Amerikaanse psycholoog Philip Tetlock heeft aangetoond dat mensen die gezond twijfelen en flexibel zijn, beduidend beter voorspellen dan zogenoemde ‘egels’.

Vergeleken met de laatste groep, oftewel experts die steeds dezelfde logica toepassen, onderzoeken twijfelende mensen meer alternatieven. De combinatie van hun exploratieve houding en hun ontvankelijkheid voor nieuwe oplossingen, verbetert hun vooruitziende blik.

Een tweede studie van Tetlock bewijst dat groepen beter voorspellen dan individuen. Wel zijn er twee voorwaarden: de groep moet uiteenlopende informatie kunnen verzamelen en de leden zijn in staat tot onderlinge professionele kritiek.  Gemeten in voorspelbaarheid kan het voordeel volgens Tetlock tot wel 50% oplopen.

Moderne ziener? Of aspiraties? Tetlock heeft de volgende tips:

  1. Trek je intuïtie voortdurend in twijfel en vergaar informatie uit zo divers mogelijke bronnen;
  2. Maak voorspellingen toets- en meetbaar, anders kun je jezelf niet verbeteren;
  3. Benader problemen vanuit een helicopterperspectief;
  4. Verdeel problemen in behapbare subproblemen;
  5. Redeneer in waarschijnlijkheden;
  6. Werk met scenario’s en herijk besluiten bij nieuwe relevante informatie;
  7. Blijf gemotiveerd. Soms zit je gewoon ernaast.

Op zoek naar een goed besluit? Bereid het groepsgewijs voor. Hoe accurater voorspeld, hoe beter de grondslag voor een succesvolle beslissing.

Meer lezen over team performance? Of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsletter of via LinkedIn.

Bron: www.goodjudgement.com

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow