De kennis zit tussen de afdelingen

Creativiteit is de moeder aller oplossingen. Maar organisaties zijn geen vrijstaten. De kunst is precies zoveel regels te hebben als nodig is om medewerkers minimaal te laten functioneren en maximaal te laten excelleren.

De toenemende complexiteit van de realiteit waar veel hedendaagse organisaties mee worstelen, is nauwelijks nog te beheersen met rationele organisatiemethodieken. De theorie van evolutionair management stelt dat kaders in plaats van richtlijnen organisaties helpen de scheppingskracht van hun medewerkers beter te benutten.

“Hoe meer regels, structuren en doelen de creativiteit van medewerkers inperken, hoe magerder het resultaat van hun oplossingen.”

Critici beweren dat evolutionair management alleen in kleine organisaties of teams werkt. Grotere eenheden zouden niet zonder heldere processen en structuren kunnen. Ik ben het daar ten dele mee eens. In iedere organisatie moeten mensen weten wat er van ze wordt verwacht en wat ze zelf mogen verwachten. Ik geloof echter dat elke organisatie een break-evenpoint heeft waarop een teveel aan structuur en communicatie contraproductief wordt.

In mijn ogen is de voornaamste taak van het management het definiëren van de minimale en de maximale structuurvereisten van de organisatie. Zodat de aanwezige creativiteit vrijuit kan bloeien en voor nieuwe inzichten en oplossingen kan zorgen. Hoe dit het beste kan, zit in de (verloren) kennis tussen de afdelingen. Een kwestie van expliciteren.

Meer lezen over leiderschap training? Of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsletter of via LinkedIn.

Fredmund Malik

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow