Ruimte pakken

‘Kijk, dit gebeurt er als je ruimte durft te pakken.’ Afgelopen vrijdag nam ik deel aan een wandeltocht van Presence Outdoor op de Posbank bij Arnhem. Jan Willen Brummelman en Maarten Tjallingii (op de foto) waren de gidsen en gebruiken de natuur als springplank en inspiratiebron om te reflecteren op jezelf. ‘Kijk, dit gebeurt er als je ruimte durft te pakken.’ Hierbij verwees Jan Willem naar de majestueuze boom die ook zonder bladeren schitterde in de namiddagzon.

Het concept van ruimte in de intermenselijke actie intrigreert mij. Zowel op persoonlijk als sociaal niveau spelen deze dynamieken een cruciale rol in hoe wij individuen onszelf positioneren en met anderen omgaan. Moeten we echt ruimte pakken of innemen? Of ruimte krijgen?

Op het persoonlijke vlak vertegenwoordigt het innemen van ruimte de assertiviteit waarmee een individu zijn of haar eigen behoeften, meningen en grenzen uitdrukt. Het vermogen om op een gezonde manier ruimte in te nemen, is verweven met zelfbewustzijn en zelfrespect. Het erkennen van persoonlijke grenzen en het consequent handhaven ervan draagt bij aan een evenwichtige emotionele gezondheid.

Aan de andere kant is het krijgen van ruimte een wederkerig proces dat empathie en begrip vereist. Individuen moeten elkaars behoeften respecteren en ruimte bieden voor groei en zelfexpressie. In relaties, zowel op persoonlijk als professioneel niveau, kan het vinden van een harmonieuze balans tussen ruimte innemen en krijgen de sleutel zijn tot duurzame samenwerking en wederzijds welzijn.

Ruimte krijgen zou mijns inziens leidend moeten zijn. Of als je ruimte inneemt, kijken of je niet iemands ruimte afpakt. Hiervoor is aan de ene kant empathie nodig. Aan de andere kant is er ook  zelfredzaamheid nodig. Want als je nooit hebt geleerd om op anderen te letten, of de omstandigheden er dusdanig waren, dat je vooral op jezelf moest letten, dan heb je baat bij iemand die je erop attendeert, dat je zijn ruimte aan het innemen bent.

Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid die vraagt om continue verticale en horizontale afstemming. Verticaal door hoofd, hart en handen op elkaar af te stemmen. Horizontaal door naar andere stemmen te luisteren en daarmee rekening te houden. En vanuit deze interactie samenlevingen creëren waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien.

Regelmatig afstand nemen helpt. Door bewust de natuur op te zoeken, al dan niet onder begeleiding. Door individueel of in teamverband te reflecteren. Of door naar je saboteurs te kijken. Being aware of being aware, zou Rupert Spira zeggen. Hoe bewust ben jij van jezelf en de dingen die je doet? Waarom doe je wat je doet? En waarom laat jij je niet een keer begeleiden om deze vragen te onderzoeken?

Op de hoogte blijven? Meld u aan op LinkedIn.

 

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow