Veranderen zonder mandaat

 

systeemmensen .LANZ

Mag ik voor deze ene keer meteen met de deur in huis vallen? Bij al die noodzakelijke veranderingen waar wij voor staan, zijn wij mensen zelf de grootste beperkende factor. Vooral ons monetaire denken, en alle  systemen die wij daaromheen bouwen, belemmeren ons om te doen wat goed en nodig is. Terwijl binnen de bestaande systemen vaak voldoende ruimte is om te manoeuvreren. Hoe? Door vooral vanuit visie te werk te gaan: hoe zou ik willen dat dingen georganiseerd worden? Om vervolgens te kijken wat nu al mogelijk is.

Staat u mij een kleine excursie toe naar een recente gebeurtenis om het een en ander nader toe te lichten. En straft u mij niet af op gegevens die wellicht niet volledig corresponderen. Mocht u alsnog de verleiding niet kunnen weerstaan: realiseert u zich dan dat het een rookgordijn is dat uzelf optrekt om u af te leiden van de hypothese. De hypothese? Wij mensen, en ons monetaire denken, zijn de grootste beperkende factor.

Vorige week hebben de huisartsen zich georganiseerd en zijn samen afgereisd naar het Malieveld. Reden? De manier waarop de huidige praktijk georganiseerd is maakt dat de zorg niet meer aan iedereen gegarandeerd kan worden. Het systeem moet anders. Een van de argumenten is dat de huidige sleutel – één huisarts op 2.200 inwoners – onvoldoende dekking biedt om de zorg te garanderen voor iedereen.  Bovendien is de vergoede behandeltijd van 10 minuten te krap. Uit onderzoek blijkt dat als de huisarts meer tijd per behandeling aan de patiënt zou besteden, de patiënten minder vaak terug zou komen. In verhouding zouden ze meer zorg kunnen leveren door een betere binding met de patiënt aan te gaan. Huisartsen zouden dit omarmen. Patiënten ook. Bovendien zou je, volgens deze benadering, als huisarts dekking kunnen bieden aan een groter aantal inwoners. Volgens een inschatting die mij ter ore is gekomen zou dat aantal kunnen verdubbelen. Nu niet meteen uit de slof schieten, als u het hier niet mee eens bent. Zoals al eerder gezegd, het gaat niet om de exacte getallen. Getallen zijn uiteraard belangrijk, maar makkelijk te beïnvloeden.

Het gaat om het groter geheel en de vraag of wij mensen iets kunnen veranderen zonder dat het systeem aangepast moet worden. En in dit geval kan het makkelijk. Want niemand schrijft voor dat je als arts een patiënt niet langer dan 10 minuten behandelen kunt. Niemand zegt dat de sleutel één huisarts op de 2.200 inwoners moet zijn. Huisartsen willen zorg garanderen. Dat is mooi. Zij zien echter ook dat de behandeltijd te kort is en dat het anders moet. Door de patiënt en zichzelf meer tijd te gunnen. En dat is iets wat nu al kan. Wellicht leidt dat op korte termijn tot minder inkomen. Maar op middellange termijn vormt het een harde casus van hoe het ook kan. Vervolgens zou er een aanpassing van het vergoedingenstelsel doorgevoerd kunnen worden. In de tussentijd levert deze werkwijze al veel voldoening en veel blije mensen op. En dat allemaal door vanuit visie te werken. Geld zou slechts een consequentie moeten zijn, een middel, en geen doel op zich. Dus, waarom zou je je beperken tot geld?

Als kers op de taart: Mijn vrouw is fysiotherapeute en doceert aan de hogeschool. Haar studenten moeten in het kader van de opleiding met enige regelmaat een behandelplan opstellen, presenteren en verdedigen. Op de vraag waarom de studenten voor de aangegeven hoeveelheid behandelsessies hebben gekozen, krijgt ze vaak te horen: omdat ik deze behandelingen vergoed krijg. ‘Wat als jij minder behandelingen vergoed zou krijgen?’ Wat volgt is een sprankelende interactie met de kernvraag ‘wat is goed voor de patiënt’.  De conclusie is vaak dat met minder  behandelingen hetzelfde, of zelfs een beter resultaat behaald kan worden. Want de patiënt moet het uiteindelijk zelf doen. De behandelaar kan slechts een zetje geven. Het systeem  kan slechts een oriëntatie zijn. Wij maken er echter al te vaak een dogma van.

Naar aanleiding van het bovenstaande in kaart willen brengen welke ruimte voor beweging binnen de bestaande beweging mogelijk is? De Change on the go® aanpak zou u hierbij goed van pas kunnen komen. Op de hoogte blijven? Abonneer op de nieuwsletter of via LinkedIn.

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow