Ziekteverzuim gehalveerd

Een change on the go® case

Het ziekteverzuim terugdringen. Met 50%. Binnen zes maanden. De structurele aanpassingen, die naar aanleiding van de prototype workshop gesuggereerd werden, moeten echter nog gedaan worden. Je zult je dus afvragen hoe een verandering plaats kan vinden als er nog niet echt iets is veranderd. Boeiend, toch?

Het eerste dat eruit springt is dat het hele proces, waar de organisatie nog middenin zit, van begin af aan op een organische manier voor alle betrokkenen is verlopen. Het onderwerp werd niet groter gemaakt, maar ook niet kleiner. De deelnemers bleven in de beschouwende modus en werden uitgenodigd om naar hun eigen aandeel te kijken. Startende met een verkennende workshop met een representatieve delegatie. De rest van de organisatie werd in vervolgbijeenkomsten actief bij betrokken en gesensibiliseerd voor het onderwerp. Tussendoor werd nog een extra workshop ingelast voor de medewerkers ziek thuis. Kernonderwerpen van de workshop waren belasting en belastbaarheid, zowel mentaal als ook fysiek, en eigen sfeer van invloed in kaart brengen en vertalen naar concrete stappen.

Met de collectieve input werden er in een zogenaamde prototype workshop concrete voorstellen uitgewerkt. Negen in totaal, die afsluitend gecategoriseerd werden op de as innovatie of gedragsverandering. Opvallend was dat het merendeel van de voorstellen met gedragsverandering te doen had. Hoe zorg ik voor mijzelf? Voor wat en hoe moet ik verantwoording nemen? Wat zijn mijn rechten en plichten? Welke contractvorm past het beste bij mij? Hoe communiceer ik? Allemaal onderwerpen die de organisatie en de medewerkers redelijk in eigen hand hebben, of zouden kunnen hebben. Twee onderwerpen waren meer van structurele aard en vergen meer tijd.

De grootste winst werd echter binnen de eigen invloedssfeer gepakt. En dat is wellicht de verklaring voor deze mooie prestatie van de organisatie. Het aangewakkerde besef dat één ieder meer invloed heeft dan hij denkt. En dat iets pas verandert als jij er zelf een draai aan geeft. En, last but not least, een betrokken management van begint tot einde dat ook bereid was naar haar eigen aandeel te kijken. Waar kan een kleine duw een medewerker vooruit helpen, en waar juist extra ruimte.

Benieuwd wat er vooraf ging? Lees dan Ziek van ziekterverzuim? Of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsletter of via LinkedIn.

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow