Ziek van ziekteverzuim

Een change on the go® case

Een onderneming kampt met een hoog ziekteverzuim. Diverse maatregelen zoals de introductie van een vitaliteitsprogramma’s, training en coaching sorteren geen effect.

LANZ wordt benaderd en stelt voor om een gebruikersgerichte aanpak op de organisatie los te laten. Deze aanpak wordt vaak toegepast bij innovatietrajecten en borgt een hoge acceptatie van de eindgebruiker bij de ontwikkelde producten en diensten. Als eerste stap organiseert LANZ een verkennende workshop met de eindgebruikers van de organisatie: medewerkers die op dit moment in het ziekteverzuim zitten, hebben gezeten of er tegen aan hikken. LANZ helpt hen om hun eigen context voor vitaliteit te definiëren en het persoonlijke spanningsveld te onderzoeken. Observaties en bevindingen van de deelnemers worden opgehaald en geclusterd. Vervolgens dragen zij eerste ideeën aan om ziekteverzuim te voorkomen. Het meest waardevolle inzicht is dat veel impasses niet werk gerelateerd zijn. Hoe precies ermee om te gaan en in welke vorm gaan zij later samen vorm geven. Eerst moeten de inzichten met het management gedeeld worden. Dit geschiedt door twee vertegenwoordigers van de workshop. Het management besluit vervolgens ook de rest van de organisatie bij dit traject te betrekken.

Op dit moment gaan twee interne vertegenwoordigers, op de achtergrond gefaciliteerd door LANZ, langs alle teams om de eerste inzichten en ideeën uit de workshop te presenteren. Elf teams met in totaal meer dan 150 medewerkers. De eerste resultaten worden gaandeweg aangevuld met impressies en suggesties van de rest van de organisaties. Eind maart vindt de zogenoemde prototype workshop plaats met vertegenwoordigers uit elk team. Het doel van de workshop is concrete diensten en producten, maar ook aanpassingen in processen, structuren en werkverdeling te ontwerpen en, aansluitend, te testen. Kritische reflectie en toetsing in groepsverband zal vervolgens de doorontwikkeling moeten ondersteunen, waardoor ziekteverzuim, in het belang van medewerker en organisatie, echt teruggedrongen kan worden. Wordt vervolgd.

Meer lezen over gebruikersgericht aan de slag met  Design Thinking? Of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsletter of via LinkedIn.

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow