Human factors

Human factors

Een change on the go® case

Als je ergens nog nooit van hebt gehoord, dan moet je jezelf eerst even de tijd geven om het tot je door te laten dringen. Of in de woorden van niemand minder dan Johan Cruijff: je ziet het pas als je het doorhebt. Komt-ie!

Naarmate complexiteit en automatisering toenemen, wordt de rol van de mens crucialer. Het handelen, of niet-handelen van de mens, heeft in hoogcomplexe systemen verstrekkende consequenties en vergt daardoor een hogere sensitiviteit, vooral in of voor situaties waar dingen niet lopen zoals gepland.

Het vakgebied dat op dit grensvlak van techniek, organisatiekunde en persoonlijk gedrag (TOP) opereert, heet: human factors. Met als doel een veilige omgeving voor mens en natuur te creëren, houdt human factors zich vooral bezig met de factoren die in hun onderlinge samenhang kunnen leiden tot een incident, een ongeval of zelfs een ramp. Human factors doet onderzoek naar hoe deze zijn ontstaan en een volgende keer voorkomen kunnen worden. En zoals de naam van de discipline suggereert: de mens, of we willen of niet, staat centraal en zal dit ook blijven staan.

Naar de praktijk. Een snelgroeiende onderneming, die producten met voor de mens gevaarlijke ingrediënten met een zeer beperkt houdbaarheidsdatum produceert, kampt met leverbetrouwbaarheid. De onderneming besluit op advies van LANZ human factors als kapstok te gebruiken om, wellicht, tot verruimende inzichten te komen. In een eerste sessie worden bevorderende en belemmerende patronen in het TOP-krachtenveld verkend. Een gastspreker op het gebied van calamiteitenmanagement van een maatschappelijke onderneming biedt aan om zijn kennis en ervaring te delen. Het resultaat van de eerste sessie is dat zowel een verdere standaardisering als een gedragsconformering noodzakelijk zijn om de leverbetrouwbaarheid te verhogen, vooral als technische verbeteringen even niet mogelijk zijn.

In een tweede sessie worden de gemaakte afspraken tegen het licht gehouden. Wat loopt? Wat moet bijgestuurd worden? Standaardisering van de ploegsamenstelling blijkt direct vruchten af te werken. Bij productieafwijkingen weet de ploeg de rust te bewaren. Nabootsing van groepsdynamische processen legt vervolgens nog een keer laagdrempelig bloot waar nog meer focus op gelegd moet worden.

Het ijs is nog dun, constateert het managementteam. En een gedeelte van de medewerkers is nog sceptisch. Onterecht, zoals blijkt. Vele kleine stappen hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat het absolute aantal incidenten constant is gebleven. Onder controle of zelfs verbetering? Allebei, als je het afzet tegen de tussentijdse omzetgroei van 30%. De invloed van de mens bleek weer eens verrijkender te zijn geweest, dan we vaak denken.

Benieuwd naar verdere resultaten met change on the go@? Of op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief of op LinkedIn.

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow