Ik geef je een: succesvolle integratie

Waarom leiden fusies en overnames van ondernemingen zo zelden tot de vooraf beoogde resultaten? Volgens professor Roger Martin van de Rotman School of Management aan de Universiteit van Toronto is het heel eenvoudig: de deelnemers zijn vaak meer gericht op krijgen dan op geven.

Interessant in dit kader is de hypothese van de Amerikaanse managementprofessor en hoogleraar psychologie Adam Grant in zijn boek ‘Geven en nemen’. Hij betoogt dat werknemers die vooral geven, uiteindelijk  meer bereiken dan degenen die alleen hun eigen voordeel nastreven.

Fusie- of integratieplannen? Roger Martin suggereert vier domeinen waarop partners elkaar kunnen bevoordelen:

 1. (Toegang tot) kapitaal
  Financieren van de groei van bedrijven met een moeilijke toegang tot de kapitaalmarkt;
 2. (Beter) management
  Ondersteunen bij de implementatie van een efficiëntere organisatie en/of een sterkere procesdiscipline. Bijvoorbeeld Danaher, dat elk overgenomen bedrijf volgens zijn 4P Business System integreert: people, plan, proces, performance;
 3. (Overdracht van) vaardigheden
  Overdragen van capaciteiten, activa of werknemers. Bijvoorbeeld: een geïntegreerde klantenservice, de merkcommunicatie of het distributienetwerk;
 4. (Delen van) resources
  Delen in plaats van overdragen van vaardigheden, activa of medewerkers.

Elke onderneming heeft haar eigen kernkwaliteiten. Deze over en weer herkennen, zakelijk waarderen en samen verder uitbouwen is de sleutel tot succes in ieder fusie- en integratieproces. En… de grootste uitdaging van beide partners.

Meer lezen over post merger change management? Of op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsletter of via LinkedIn.

The One Thing You Need to Get Right

www.adamgrant.net

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow