Verandering voelen

Verandering wordt vaak gedreven door data, maar mensen zijn dat niet. Vervolgens spreken bullet points alleen de rationele geest aan. Ze zijn niet inspirerend. Het allerbelangrijkste dat je als verandermanager daarom zou moeten doen, is een omgeving creëren waarin je mensen verandering leert voelen.

Hoe dan?

De meeste mensen willen veranderen, maar niet veranderd wórden. Begrijpen waarom verandering noodzakelijk is en uit eigen beweging extra kennis of nieuw gedrag verwerven, is veel prettiger en effectiever. Dit vraagt om:

Verandering dus als kans om de dialoog cultuur tegen het licht te houden, of te ontwikkelen. Vrije gedachtewisseling om tot gedeelte inzichten te komen.  Wat is de impact van de verandering? Wat zijn tegenstrijdige strategieën en waarden? Wie zijn de saboteurs? Wat zijn kansen en openingen? Cohorten die hierin slagen creëren de randvoorwaarden om verandering te voelen en als kans te beschouwen om samen te leren en te groeien.

Het feit dat organisaties veranderen, betekent niet dat ze beter worden. In een McKinseys-onderzoek van december 2021 vond minder dan een derde van de respondenten dat de transformatie van hun organisatie erin was geslaagd om zowel de prestaties te verbeteren als die verbeteringen te behouden. Ook bleek dat een veranderingsprogramma 22% van zijn maximale financiële voordeel verliest in de beginfase van het programma. Zoals de auteurs van het onderzoek zeiden: “Het potentieel voor waardeverlies begint al op de eerste dag. Daarom is het essentieel om veranderprogramma’s vanaf het begin goed aan te pakken.” En dat vraagt om een aanpak die ervoor zorgt dat de werknemers van begin af aan de verandering voelen. In het begin extra tijd maken en aandacht an elkaar besteden loont dus.

Op de hoogte blijven? Meld u aan op LinkedIn.

coaching
& training ® .Meet

Lanz Organisatie & Advies BV
Van Pallandtstraat 45
NL • 6814 GN Arnhem

+31 (0)6 2096 3032
alex@lanz.org
lanz.org
KvK Arnhem: 50588664
BTW: NL 8228 22623 B01

Proclaimer
LANZ is responsible for the content of this website and does its utmost to display all information correctly and completely. Is something not correct or is something not working properly? Then let me know and send me an email. I would like to search together for a good solution.

Arrow