Een kwestie van perspectief

Verandering gaat vaak gepaard met spanning, wrijving of een conflict. De ander zegt of doet iets wat u ‘niet vindt kunnen’. De oorzaak ligt vaak  in onderliggende

structuren of processen die niet meer op elkaar aansluiten. Samen op zoek gaan naar de bron leidt snel tot antwoorden én een gezamenlijk nieuw perspectief.

Business Coaching

Uitgaan van wat mensen beweegt en belemmert, en niet alleen van regels en wetmatigheden. Het is een beproefde aanpak waarmee in korte tijd snel resultaat geboekt wordt. LANZ is een gecertificeerde business coach en begeleidt u tijdens het hele proces.

Stap 1 ONTVANGEN
Wij brengen samen de context in kaart. Wat is de situatie en wie is erbij betrokken?

Stap 2 REAGEREN
Wij belichten alle onderwerpen. Wat zijn de zienswijzen en de achtergronden?

Stap 3 WAARDEREN
Wij prioriteren en zoeken samen naar veranderopties. Wat zijn de alternatieven voor de huidige situatie?

Stap 4 ORGANISEREN
Wij komen samen een (of meer) oplossing(en) overeen. Waarmee en hoe wordt het nieuwe evenwicht bereikt?

Stap 5 INTERNALISEREN
Wij coachen en trainen uw mensen om ‘on the go’ grip te houden op toekomstige veranderingen. Hoe blijft u in beweging?

Een nieuwe richting

Change on the go® in de praktijk

Aanleiding
Een onderneming kampt met een hoog ziekteverzuim. Diverse maatregelen zoals de  introductie van een vitaliteitsprogramma’s, persoonlijke gesprekken en training sorteren geen effect.

Aanpak
LANZ organiseert een ‘reis’ met medewerkers die op dit moment in het ziekteverzuim zitten, hebben gezeten of tegen aan hikken. LANZ ondersteunt hen om in een eerste stap hun eigen context voor vitaliteit te definïeren en, in een tweede stap, te creëeren. Hiervoor worden observaties en bevindingen van de deelnemers opgehaald. Vervolgens identificeren de medewerkers bevorderende en belemmerende  patronen en dragen zij eerste ideeën aan. Deze presenteren zij aan het management en worden op wenselijkheid, haalbaarheid en rendabiliteit onderzocht. Voor de ideeën, die het best voldoen aan de criteria’s, ontwikkelen en testen de medewerkers prototypes. Kritische, grootschalige toetsing ondersteunt de doorontwikkeling tot diensten

en producten, die breed ontvangen worden door de organisatie, en daardoor eenvoudig ingelijfd kunnen worden. Het management wordt in regelmatige afstanden geïnformeerd over de voortgang en stuurt, waar nodig, bij. Risikogroepen ontvangen een preventieve training op het gebied van belasting en belastbaarheid.

Resultaat
Organisatiebrede sensibilisatie voor vitaliteit inclusief verbetering van het proces voor het  opvangen en kanaliseren van signalen bij afnemende vitaliteit leidt tot een verlaging van het ziekteverzuim met 60%. Inzicht dat vitaliteit ook door de huishoudelijke omstandigheden beïnvloed wordt en er meer regie bij de medewerker moet komen te liggen.

Netto tijdsbesteding klant 3 workshops, 3 reviews en retrospectieven, tussentijdse sensibilisatie van alle medewerkers voor mogelijkheden om zelf te schakelen en dingen te beïnvloeden, 2 preventieve trainingen.

 

Samen op zoek gaan naar een nieuw evenwicht? Neem contact op!

  change
  on the go ® .Afspreken

  Lanz Organisatie & Advies BV
  Van Pallandtstraat 45
  NL • 6814 GN Arnhem

  +31 (0)6 2096 3032
  alex@lanz.org
  lanz.org | changeonthego.org
  KvK Arnhem: 50588664
  BTW: NL 8228 22623 B01

  Proclaimer
  LANZ is verantwoordelijk voor de content van deze website en doet zijn uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. Klopt er iets niet of functioneert er iets niet goed? Laat het dan weten en stuur me een mail. Ik zoek dan graag samen naar een goede oplossing.

  Privacybeleid
  Bij contactopname gebruikt LANZ uw gegevens slechts om uw verzoek te verwerken. Verder naar privacybeleid

  Arrow